จ-ศ เวลา 9.00น - 18.00น.
Tel. 02-538-6688
Hotline. 087-907-1427

เกี่ยวกับเรา

เราคือ บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำธุรกิจให้บริการด้าน E-Marketing เพื่อความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า

บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด เริ่มให้บริการทางด้าน Internet Solutions ( Web Design and Development, Web Hosting, Web Application, E-marketing and Online Advertising ) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ให้บริการออกแบบและ จัดทำเว็บไซต์ให้กับบริษัทห้างร้านต่าง ๆ มากมาย รวมถึงหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และเอกชนจำนวนมาก อาทิเช่น COCA Suki , Boat House Hua Hin , ACER (Thailand) , Malee , Standard Chartered Bank (Thai) , HSBC Bank , Modernform , Banpu Public Company Limited , ONPA , สหมงคลฟิล์ม และ UNICEF (Thailand) เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2546 – 2547 ทางบริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้สามารถครอบคลุมบริการธุรกิจต่างๆ ได้อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด “One-Stop Service internet Solutions” โดยทีมงานระดับมืออาชีพทางด้านต่างๆ ตั้งแต่การให้ บริการการจดโดเมนเนม บริการเว็บโฮสติ้ง บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ตลอดจนให้บริการโปรโมทเว็บผ่านทางเครื่องมือ Search Engine ปี พ.ศ 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานอีกครั้งให้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ThaiHosting gives you more than just a website” โดยเน้น “ความจริงใจ และซื่อสัตย์” เป็นสำคัญ เพื่อให้การทำงานในส่วนบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการให้บริการด้านอินเทอร์เนตที่ครบวงจรแล้ว บริษัทฯ ยังพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware) รวมถึงรับวางระบบภายใน (Intranet) เช่น ERP, HR, CMS เป็นต้น เพื่อให้การทำงานในองค์กรดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากบริการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังเพิ่มการให้บริการส่งข้อความสั้น(SMS) จากเว็บไซต์ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อาทิเช่น Corporate SMS, SMS Alert รวมถึงการให้บริการ IT Outsourcing ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อลดต้นทุน และความซ้ำซ้อนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“gives you more than just a website”