จ-ศ เวลา 9.00น - 18.00น.
Tel. 02-538-6688
Hotline. 087-907-1427

บริการ

Facebook Ads

โฆษณาบน facebook
สื่อโฆษณาที่มาแรงที่สุดในยุคนี้

Facebook สามารถทำโฆษณาได้ 3 รูปแบบคือ


โฆษณา Facebook to Website
เป็นการโฆษณาที่คลิกจาก Facebook
ไปยังหน้าเว็บไซต์ที่กำหนด
เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บ เพิ่มยอดขาย


โฆษณา Facebook Fanpage
เป็นการทำโฆษณาที่คลิกจาก Facebook ไปยังหน้า
Fanpage ช่วยเพิ่มจำนวน like เพื่อสร้างกิจกรรมหรือ
สร้างยอดขายได้ในอนาคต

โฆษณา Facebook Post
เป็นการทำโฆษณาที่คลิกจาก Facebook ไปยัง Post
ที่เราต้องการ เพื่อขายสินค้าหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ทำให้เกิด Comment และ Share Post เพื่อรับทราบถึง
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและกระจาย Post
ผ่านการ Share ได้เป็นอย่างดี

เมื่อซื้อบริการโฆษณา

รับส่วนลดทันที

10 %

Package ราคา Facebook Ads

ไม่จำกัดชิ้นโฆษณา / กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ / รายงานผลทุก30 วัน

ระยะเวลา ค่าบริการ ค่าโฆษณา(ครั้งแรก) จำนวนชิ้นโฆษณา
ที่ออกแบบ
ค่าบริการต่ออายุ
2 เดือน
5,000 บาท* 2,500 บาท 1 5,500 บาท
4 เดือน
10,000 บาท* 2,500 บาท 2 9,500 บาท
6 เดือน
14,000 บาท* 2,500 บาท 3 13,000 บาท
12 เดือน
25,000 บาท* 2,500 บาท 6 22,500 บาท

หมายเหตุ
1. ออกแบบโฆษณาชิ้นถัดไป ชิ้นละ 1,000 บาท (ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดส่งภาพในการออกแบบให้เท่านั้น ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ ภาพที่ผู้ว่าจ้างให้มานั้น มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพเป็นลายลักษณ์อักษร)
2. ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ เฉพาะค่าบริการ ส่วนค่าโฆษณาไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้