จ-ศ เวลา 9.00น - 18.00น.
Tel. 02-538-6688
Hotline. 087-907-1427

วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภท สาขา
ธนาคารกสิกรไทย 003-1-16338-2 กระแสรายวัน บางกะปิ
ธนาคารไทยพาณิชย์ 032-4-37257-9 ออมทรัพย์ อโศก
ธนาคารกรุงเทพ 096-0-23902-8 ออมทรัพย์ เอ็มโพเรียม
โปรดโอนเงินมาที่บัญชีที่แสดงไว้ข้างบน ชื่อบัญชี บริษัท ไทยโฮสต์ติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด

หมายเหตุ

1.ค่าบริการและค่าโฆษณาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในส่วนค่าบริการได้
3.ส่วนลดค่าโฆษณาไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถหักกับ Google ได้เช่นกัน
4.ค่าโฆษณาจะโอนเข้าสู่บัญชี Google ตามจำนวนที่หักภาษีแล้วเท่านั้น

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรุณาแฟ็กซ์ใบโอนเงินเพร้อมระบุ ชื่อเว็บไซต์ มาที่ 02 538 6738แล้วเท่านั้น